WindNieuws 2 van 2019

In WindNieuws 2 van 2019

 • Problemen in het net? – Martijn Bongaerts
 • Participatie door de tijd heen – column Monique Sweep
 • Een eiland in de Noordzee, van droom naar werkelijkheid? -Mirjam Tielen
 • Windenergie langs de A16 – Marc Noël de Wild
 • NVDE: Klimaatakkoord zet Nederland in beweging

En verder

 • Windflitsen buitenland – Titia van Leeuwen
 • Windflitsen binnenland – Martijn Bongaerts en Liesje Harteveld
 • Focus moet meer op de vraagontwikkeling! – column Hans Timmers
 • NWEA nieuws – Harald Wouters

Problemen in het net?

De energietransitie heeft nu al gevolgen voor het elektriciteitsnet. In dit artikel van Martijn Bongaerts leest u hoe dat komt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Altijd van deze mooie artikelen lezen? Word abonnee van WindNieuws en meld u hier aan (u wordt doorgelinkt naar de website van onze uitgever ODE Decentraal).

(Nog) geen Brexit wel volop Schotse wind

Schotland, een dunbevolkt land waar de wind vrij spel heeft over de glooiende, kale heuvels. Niet heel verrassend dat in en rond Schotland de afgelopen jaren veel windprojecten zijn gerealiseerd. Mirjam Tielen bracht het voor WindNieuws in kaart.

Altijd van deze mooie artikelen lezen? Word abonnee van WindNieuws en meld u hier aan (u wordt doorgelinkt naar de website van onze uitgever ODE Decentraal).

WindNieuws 1 van 2019

In WindNieuws 1 van 2019

 • NVDE: Energie en kracht in de keten – Titia van Leeuwen
 • Participatie, meer dan de som  der delen – column Axel Posthumus
 • (Nog) geen Brexit, wel volop Schotse wind – Mirjam Tielen
 • Drijvend Zonnepark Lingewaard – Martijn Bongaerts
 • Grootste windturbine ter wereld op de Maasvlakte – Martijn Bongaerts
 • Participatie goed vastgelegd in ontwerp Klimaatakkoord – Liesje Harteveld

En verder

 • Windflitsen buitenland – Titia van Leeuwen
 • Windflitsen binnenland – Martijn Bongaerts en Liesje Harteveld
 • Geduld is géén schone zaak – column Hans Timmers
 • NWEA nieuws – Harald Wouters

Windenergie langs de A16

In drie jaar naar een vergunning voor een 100MW windpark. Dat kan in nauwe samenwerking met de omgeving. Hoe het proces verlopen is in de tijd leest u in dit artikel van Lauran Cornax, Jeroen Dooper en Marc Noël de Wild.

Altijd van deze mooie artikelen lezen? Word abonnee van WindNieuws en meld u hier aan (u wordt doorgelinkt naar de website van onze uitgever ODE Decentraal).

WindNieuws 6 van 2018

In WindNieuws 6 van 2018

 • Windenergie en de MER – Titia van Leeuwen en Mirjam Tielen
 • Windstats – Bosch en van Rijn
 • Windenergie langs de A16 – Lauran Cornax, Jeroen Dooper en Marc Moël de Wild
 • Risico’s van windturbines beperken – Bastiaan Vader
 • Lokale Energiemonitor 2018 – HIER opgewerkt

En verder

 • Windflitsen buitenland – Titia van Leeuwen
 • Windflitsen binnenland – Martijn Bongaerts en Liesje Harteveld
 • Innovatie: blijf meebewegen! – column Hans Timmers
 • NWEA nieuws

WindNieuws 5 van 2018

In WindNieuws 5 van 2018

 • Windturbinegeluid en gezondheid – Titia van Leeuwen en Ad. Littel
 • Geluidshinder gaat niet over decibellen – Ad. Littel
 • Onbalanshandel: kans voor combinatie wind en opslag – Martijn Bongaerts
 • (Wind-)energie in Estland – Wim van Heerde
 • Burgers in de energietransitie werken stug door – Liesje Harteveld
 • Economische bijdrage wind op zee – Titia van leeuwen
 • Projectbureau op zoek naar menskracht – Liesje Harteveld

Verder:

 • Windflitsen buitenland – Titia van leeuwen
 • Win-Win, door samen te werken met omwonenden – column Arthur Vermeulen
 • Windflitsen binnenland – Martijn Bongaerts en Liesje Harteveld
 • Al wat de klok slaat is klimaat – column Hans Timmers
 • NWEA nieuws – Daniëlle Veldman en Erik van Diest

Windturbinegeluid en gezondheid

Er is veel te doen om de relatie tussen het geluid van windturbines en eventuele effecten op gezondheid. Frits van den Berg (GGD) en Irene van Kamp (RIVM) doken in alle beschikbare onderzoek en informatie. Titia van Leeuwen en Ad. Littel interviewden hen over hun bevindingen. Lees het hieronder in het artikel uit WindNieuws 5 van 2018.

Altijd van deze mooie artikelen lezen? Word abonnee van WindNieuws en meld u hier aan (u wordt doorgelinkt naar de website van ODE Decentraal).

WindNieuws 4 van 2018

In WindNieuws 4 van 2018

 • Oesters en windturbines – Mirjam Tielen
 • Vrijdenken over het elektriciteitsnet – Marc Noël de Wild
 • Verminderen van effecten van windturbines op vleermuizen –  Roland van der Vliet
 • Harström AB hergebruikt windturbines uit Nederland – Wim van Heerde
 • Participatie, ook bij wind op zee – Frans A. van der Loo
 • Winddagen 2018 Titia van Leeuwen en Ad. Littel
 • Monitor wind op land – Titia van Leeuwen

Verder:

 • Windflitsen buitenland – Titia van leeuwen
 • Windflitsen binnenland – Martijn Bongaerts en Liesje Harteveld
 • Wie heeft hier nou de leiding? – column Hans Timmers
 • NWEA nieuws – Daniëlle Veldman en Erik van Diest