Over

Ons blad

WindNieuws is sinds 1983 het vakblad over windenergie in Nederland. De redactie van WindNieuws bestaat uit professionals uit de windenergiebranche. Wij stellen ons blad samen met medewerking vanuit de brede windsector, zoals ontwikkelaars, industrie, overheden, kennisinstituten, windcoöperaties en particuliere windturbine-eigenaren.


Onze scope

Windenergie staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Ambitieuze doelen voor wind op land en wind op zee moeten voor 2020 en 2023 gerealiseerd zijn. Maar ook daarna zal wind een belangrijke en groeiende energiebron moeten blijven in de energietransitie. Dit is een grote maatschappelijke opgave waar bijna iedereen mee te maken krijgt.
De onafhankelijke redactie van WindNieuws volgt de huidige maatschappelijke discussie over windenergie op de voet. Verschillende ervaringen met burgerparticipatie en burgerinitiatieven hebben daarbij onze speciale aandacht.

WindNieuws richt zich verder op een verbreding en verdieping van kennis over windenergie. In WindNieuws staan interessante artikelen over de nieuwste technieken en ontwikkelingen in binnen- en buitenland en boeiende interviews met de mensen achter de windenergiebranche.

Ons vakblad richt zich op mensen die – op welke wijze dan ook – bij het beleid, de opwekking en de exploitatie van windenergie zijn betrokken.


Onze lezers

Met WindNieuws bereiken we veel verschillende doelgroepen. Een groot deel van onze lezers is lid van een windcoöperatie of is particulier eigenaar van een windturbine. Daarnaast hebben we lezers onder diverse bedrijven die zich met windenergie bezig houden: van windturbinefabrikanten en projectontwikkelaars tot adviesbureaus en service- en onderhoudsbedrijven. Verder worden we gelezen door verschillende overheden en natuur en milieuorganisaties.


Oplage en verschijningsdata

WindNieuws verschijnt (in principe) in de even maanden (6x per jaar) in een oplage van 1.000 stuks. Daarnaast is WindNieuws voor abonnees ook digitaal beschikbaar.

WindNieuws ligt op de leestafels van veel bedrijven en organisaties en heeft daardoor een veel groter bereik.

Het blad heeft ca. 32-36 pagina’s en wordt geheel in full colour gedrukt.

 

Abonnementen

Vraag een proefabonnement aan: 2 magazines voor €10,- Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer o.v.v. proefabonnement WindNieuws of neem

een jaarabonnement (6 magazines) kost € 47,- per (kalender)jaar. Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer o.v.v. abonnement WindNieuws: contact@energiesamen.nu

Leden en supporters van Energie Samen krijgen korting op een abonnement en betalen slechts € 30,-.

Geef een reactie